Вісник

Центру наукового забезпечення

АПВ Харківської області

Науково-виробничий збірник

Редколегія

Головний редактор

В. В. Кириченко, професор, доктор с.-г. наук, академік НААН,

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Заступник

головного редактора

М. І. Бащенко, доктор с.-г. наук, академік НААН,   

Національна академія аграрних наук України

Заступник

головного редактора

І. В. Гриник, доктор с.-г. наук, академік НААН,  

Інститут садівництва НААН

Заступник

головного редактора

С. І. Попов, доктор с.-г. наук, доцент

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Технічний редактор

В. М. Тимчук, кандидат с.-г. наук,

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Члени

редакційної колегії:

Л. Н. Кобизєва, доктор с.-г. наук

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН;

М. А. Бобро, професор, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН,

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва;

В. П. Петренкова, професор, доктор с.-г. наук,  член-кореспондент НААН,  Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН;

М. Р. Козаченко, доктор біологічних наук,

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН;

Т. К. Горова, доктор с.-г. наук,

Інститут овочівництва і баштанництва  НААН;

В. С. Зуза, професор, доктор с.-г. наук,

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва;

О. М. Маменко, доктор с.-г. наук,

Харківська зооветеринарна академія;

С. А. Балюк, доктор с.-г. наук

ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. Соколовського»;

Є. В. Руденко, ветеринарних наук, професор,

Інститут тваринництва НААН;

О. Ю. Леонов, доктор біологічних наук,

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

X

Надіслати статтю

Стаття успішно надіслана

Пошук статей